ATELJE

ALANÆ-jy kusync professiondær æmæ fæltærddær dizajnertæ æmæ dæsnytæ. Dizajny processy xyghdmæ rajst ærcæwync modæjy nyrykkon tyrnyndzinædtæ, konstrukci kænyny xicændzinædtæ æmæ klienty særmagond xwyzdærænrajstytæ. Fædzæxstytæ rajst ærcæwync ALANÆ-jy modæjy xædzary. Xwyzæĝy dizajn fældyst cæwy ALANÆ-jy sæjrag dizajner, daræsy proekt arazyny fadyĝy texnikon zonædty kandidat Kolyty Fatimæjy cæstdardy. Klientæn ma is fadat qæwgæ qwymæctæ æmæ ærmæĝytæ Evropæjag arazĝytæj ravzaryn.