Alfæ Centavræ Kollekci

Puls Mody æmæ Gubernskij Stily xwyzdær kollekci

Modæjy xædzar ALANÆjy ærygon dizajner Gobeeva Alanæjy kollekci rambyldta ærvylazon modæjy erysy Puls Mody-jy (modæjy puls) gran-pri æmæ bacaxsta fyccag bynat internacion madzal Gubernskij Stily nominaci Biznes Idejy.
Alfæ Centavræ - futuriston kollekci, kæcy baiw kæny 2018-æm azy nyrykkon tendencitæ: kosmosy temæ, plastiky æmæ ævzisty æmiwad, modon pastelon fælxwyztæ...
Fælgonctæ fældyst ærcydysty ALANÆjy sæjrag dizajner Kolieva Fatimæjy razamyndæj.
Innæ azy ta modæjy xædzar plan kæny aly sezonæn kollekcity rawaghd rajdajyn. Nog kollekcitæ ævdyst cæwdzysty ma styrdær modæjy madzælty dær.