Modæjy Ævzagyl

Mæskwyjy Muzejy proekt Futurum Moscow-y midæg ævdyst ærcyd Beslæny Madæltæ æmæ Beslæny 2004 azy terakty amættægtæn snyvondgond ærygon dizajner Nestor Rotseny kollekci. Muzykalon fæsdzydy bæsty ravdysty fonæn wyd Beslæny Madælty monologtæ. Modelty æxsæn æmbælync xwymætæg siluettæ æmæ allon etnikon fælysty ĉysyl elementtæ, aqazzag qwydy ta xæssync allon ævzagyl kalligrafion wælfystytæ. Podiumyl fælgonctæ: syvællættæ, axwyrgænĝytæ, madæltæ. Defile jæxædæg u aly kategority amættægty nomyl sawdaræn.

COSMOPOLITAN