1 Bynat Modæjy Internacion Assamblejy

ALANÆ Modæjy Xædzary kollekci bacaxsta fyccag bynat Modæjy Internacion Assamblejy 2017 xwymgænæny mæjy 22-æm Mæskwyjy. Alana Gobeeva æmæ Fatima Kolievajy kwyst Sense Your Path erysy zhjurijy wængtæj styr arghlæværd ajsta. Wydonmæ gæsgæ kollekci ævdisy modæjy fæstagdær tyrnyndzinædtæ.
Modæjy Internacion Assamblej u Mæskwyjy ærvylazon modæjy madzal, kæcy ximidæg dary modæjy ekspertty lekcitæ, dizajnerty erys æmæ modæjy ravdystytæ.